Lulec 380, 683 03 Lulec, Czech Republic

Estimated Transit Time between Ports

blog
  Le Havre  Felixstowe  Antwerp  Rotterdam  Bremerhaven  Hamburg 
Dalian  34 34 41 32 36 34
Tianjin  33 35 41 33 37 37
Qingdao  28 30 39 31 31 29
Shanghai  26 26 32 27 28 30
Ningbo  32 26 30 28 30 28
Xiamen  26 30 29 28 26 27
Guangzhou  26 29 28 26 29 28
Shenzhen  22 22 26 22 24 24